روایات بحار الانوار

اشکالی در مورد علامه مجلسی و کتاب بحار الانوار در فضای مجاز مطرح شد که ضمن ارائه ان به آن پاسخ داده میشود:

اشکال:

از نگاه بشر امروز، خدمت ایشان به بشر چه بود؟

جز اینکه مجموعه‌ای از غثّ و سمین از منقولات را گردآورد که یک عمر نوح هم برای تمییز سره از ناسره اش، کفایت نمی کند؟

فایده؟

شما بحارالانوار را از تمدن بشری و اسلامی، حذف کنيد. چه اتفاقی می افتد؟سلام

پاسخ:

جناب آقای….

چهارصد سال قبل چاپخانه  نبود کتابهای دستنوشته ای که در کتابخانه های ان زمان  بود  در حال از بین رفتن بود علامه مجلسی  محتوای آن کتابها را همراه با آیات قرآن طبق موضوعات دسته بندی کرد و در نتیجه امروز بسیاری از آن کتابها وجود ندارند ولی با بحار الانوار احیا شدند .

همه نقل قولها از کتابها درست است اما صحت روایت آن کتاب مورد نقل دانه دانه نیاز به بررسی دارد و بنا نیست که منابع روایی سند روایات را هم بررسی کنند بحث رجالی بحث مستقل است.

او یک مجموعه را گرد اورد  اخلاقی تاریخی اعتقادی.

ولی اولا فرصت  بررسی صحت و سقم همه روایات برای او فراهم نبود و ثانیا بحث رجالی مبانی محتلف دارد و اگر او این کار را می کرد طبعا طبق مبنای خود عمل میکرد در حالی که بسیاری از  روایات طبق مبانی دیگر رجالی ممکن است صحیح باشند

افزون بر اینکه بیشتر روایات بحار الانوار اخلاقی و تاریخی است و در روایات اخلاقی – اگر خلاف قران و عقل نباشد – طبق قاعده تسامح در ادله سنن به صحت روایات احتیاج نیست.

در هر صورت شیعه به چنین کتاب نیاز داشته و دارد و در قفسه کتابخانه محققان دینی این کتاب جایگاه ویژه دارد.

ولی هر محققی در مسائلی که به بررسی سندی نیاز است باید تلاش خود را به کار بگیرد

مگر همه چیز باید در راستای تمدن بشری باشد؟!!

این چه فرمایشی است که فرمودی؟

پس دین اخلاق تاریخ اعتقادات چیستند؟

آیا تنها تمدن بشری ملاک کلی برای جذب و دفع است؟!

مهم این است که مانع پیشرفت تمدن نباشند و چنین مانعی وجود ندارد مگر با تخیل و توهم، افزون بر اینکه از کجا معلوم کردید که در پیشرفت تمدن تاثیر نداشتند؟ همینکه افکار را روشن میکردند و به تحقیق وا میداشتند خود کمک به تمدن بشر بود، افزون بر کمک به اخلاق و تاریخ و اعتقادات اسلامی مسلمانان.